. , . .
https://mosekologiya.ru/sostavlenie-...o-go-i-chs.php